0,00 Kč
0
 
 
 
 

Podmínky ochrany osobních údajů

 
1.
Základní ustanovení
 
 
 
 
 
 
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Havlová, IČ 76364330 (dále jen: „správce“).      
  2. Kontaktní údaje správce:
   adresa: Poštovní 193, Milovice, 28923
   email: jana@sh-design.cz
   telefon: +420 602 799 732
    
    
    
    
    
    
  3. Správce nejmenoval ověřence pro ochranu osobních údajů.      
2.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
 
 
 
 
 
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.      
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.      
3.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
 
 
 
 
 
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:       
 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,      
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,      
 
  1. Účelem zpracování osobních údajů je:       
 
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,      
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.      
 • možnost nakupovat se slevou       
 • zaslání upozornění o expedici zboží či jiné upozornění související s procesem vyřízení objednávky       
 
  1. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.      
4.
Doba uchovávání údajů
 
 
 
 
 
 
  1. Správce uchovává osobní údaje:       
 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů       
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu       
 
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.      
5.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
 
 
 
 
 
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:       
 
 • podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,      
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,      
 • zajišťující marketingové služby.      
6.
Vaše práva
 
 
 
 
 
 
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:       
 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,      
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDP,      
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,      
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ,      
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,      
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.      
 
  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.      
7.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
 
 
 
 
 
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.      
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.      
8.
Závěrečná ustanovení
 
 
 
 
 
 
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.      
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.       
Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
0
 
©